Please wait...

नमस्कार,

आम्ही MahaStudy Career Academy तर्फे PSI STI ASO संयुक्त  पूर्व परीक्षा 2020 ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शेवटचे 60 दिवस कसे नियोजन करावे ? आज पर्यंत केलेल्या अभ्यासाची उजळणी [Revision] कसे करावे ? या सर्व प्रश्नाचे समाधान घेऊन आम्ही आलो आहोत. विविध Test Series आणि 60 दिवसाचा Study Plan.  

 

Batch 4 : Daily Study and Test Plan डाउनलोड करण्यासाठी ची लिंक : http://bit.do/StudyPlanBatch4 

Note : आयोगाने नवीन तारखा जाहीर केल्यांनतर सविस्तर Test Schedule जाहीर करण्यात येईल

 संयुक्त पूर्व परीक्षा च्या सरावासाठी आम्ही All In One Test Series Package मध्ये 

 • पाठ / घटक वर आधारित सराव परीक्षा ( एकूण परीक्षा : 50+ )
  • दिलेल्या नियोजनानुसार पाठ / घटक वर आधारित सराव परीक्षा घेतली जाईल. परीक्षेचा निकाल आणि सविस्तर विश्लेषण लगेच मिळेल. या प्रकारे दररोज प्रत्येक विषयावर 1 परीक्षा ( पाठ / घटक वर आधारित ) घेतली जाईल. 
  • पाठ / घटक वर आधारित सराव परीक्षा :- प्रश्न संख्या 50, कालावधी : 30 मिनिटे 
 • Surprise Test ( एकूण : 15 )
  • प्रत्येक आठवड्यात 2 Surprise Test घेतल्या जातील. या मध्ये त्या दिवसा पर्यंत उजळणी केलेल्या अभ्यास क्रमावर आधारित प्रश्न विचारले जातील. 
  • Surprise Test :- प्रश्न संख्या 50, कालावधी : 30 मिनिटे  
 • Weekly Revision Test ( एकूण : 07 )
  • प्रत्येक रविवारी त्या आठवड्यात उजळणी केलेल्या अभ्यास क्रमावर साप्ताहिक परीक्षा घेतली जाईल.   
  • साप्ताहिक परीक्षा :- प्रश्न संख्या 100, वेळ : 11  ते 12, कालावधी : एक तास

 Full Syllabus Test Series ( एकूण : 17 )

 • साप्ताहिक Test Series ( Online / Offline ) 
   • प्रत्येक रविवारी राज्य लोक-सेवा आयोगाच्या धर्तीवर संपूर्ण अभ्यास-क्रमावर आधारित सराव परीक्षा घेतली जाईल. 
   • वेळ : आपल्या वेळेनुसार 
 • Live Test Series ( Online / Offline ) 
  • या मध्ये राज्य लोक-सेवा आयोगाच्या धर्तीवर संपूर्ण अभ्यास-क्रमावर आधारित दररोज एक सराव परीक्षा घेतली जाईल. 
  • वेळ : सकाळी  11 ते 12 

Test Series ची वैशिष्ट्ये 

 • परीक्षा दिल्यानंतर लगेच निकाल जाहीर होईल. 
 • प्रत्येक प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण दिले जाईल. 
 • इतर विद्यार्थ्या सोबत संख्यात्मक / तुलनात्मक विश्लेषण. 
 • एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ आणि  सोडवण्यासाठी टॉपर ने घेतलेला वेळ याचे विश्लेषण. 

 


Package Includes

Available Test :-

1
Daily Test 1

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Attempt Now
2
Daily Test 2

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
3
Daily Test 3

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
4
Daily Test 4

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
5
Daily Test 5

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
6
Daily Test 6

(Question: 30, Marks: 30, Time: 20 min.)
Locked
7
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 1N

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
8
Daily Test 8

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
9
Daily Test 9 ( Updated )

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
10
Daily Test 10 ( Updated )

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
11
Daily Test 11

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Attempt Now
12
Daily Test 12

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
13
Daily Test 13

(Question: 25, Marks: 25, Time: 20 min.)
Locked
14
Daily Test 15 ( Updated )

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
15
Daily Test 16

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
16
Daily Test 17

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
17
Daily Test 18

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
18
Daily Test 19

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
19
Daily Test 20

(Question: 30, Marks: 30, Time: 20 min.)
Attempt Now
20
Daily Test 22

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked

499 

Do you have coupon code?

Apply