Please wait...

Live Test Series ची वैशिष्ट्ये  :

  • दिनांक 20 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर पर्यंत दररोज एक या प्रमाणे एकूण 10 सराव परीक्षा.
  • सर्व परीक्षा राज्य लोक-सेवा आयोगाच्या धर्तीवर संपूर्ण अभ्यास-क्रमावर आधारित असतील. 
  • वेळ : 11 ते 12, कालावधी  : 1 तास, प्रश्न संख्या : 100, एकूण गुण : 100

 

Live Test series चे वेळापत्रक :  http://bit.do/LiveTestSeriesBatch4 

सविस्तर निकाल

  • परीक्षा दिल्यानंतर लगेच निकाल जाहीर होईल. 
  • प्रत्येक प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण दिले जाईल. 
  • इतर विद्यार्थ्या सोबत संख्यात्मक / तुलनात्मक विश्लेषण. 
  • एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ आणि  सोडवण्यासाठी टॉपर ने घेतलेला वेळ याचे विश्लेषण. 

Note : 

  • सर्व परीक्षा Online पद्धतीने घेतल्या जातील. ( Mobile, Android App, Laptop वर परीक्षा देऊ शकता )
  • ज्यांना Offline परीक्षा द्यायच्या आहेत त्यांना ई-मेल द्वारे प्रश्न संच पाठवले जातील. 

 

 


Package Includes

Available Test :-

1
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 1

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
2
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 2

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
3
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 3

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
4
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 4

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
5
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 5

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
6
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 6

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
7
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 7

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
8
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 8

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
9
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 9

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
10
PSI STI ASO Live सराव परीक्षा क्रमांक 10

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked

399 

Do you have coupon code?

Apply