Please wait...

संयुक्त पूर्व परीक्षा च्या सरावासाठी Full Syllabus Test Series ( By ExamBridge ) मध्ये आम्ही 

✅ संपूर्ण अभ्यास-क्रमावर आधारित एकूण 10 सराव परीक्षा प्रश्न संच

✅ प्रश्न संख्या 100, कालावधी : 60 मिनिटे

✅ कालावधी : 30 मार्च 2020 ते 08 एप्रिल 2020

Full Syllabus Test Series Time Table : http://bit.do/fstsbeb

MahaStudy Career Academy चे अधिकृत टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा : MahaStudy Career Academy

 

 


Package Includes

Available Test :-

1
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 1n

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Attempt Now
2
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 2

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
3
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 3

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
4
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 4

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
5
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 5

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
6
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 6

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
7
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 7

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
8
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 8

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
9
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 9

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
10
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 10

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
11
संयुक्त पूर्व सराव परीक्षा क्रमांक 11

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
(Available till 2021-04-15)
  • Study Plan And Test Schedule
    • Test Schedule
      • Full Syllabus Time Table
Free
Full Syllabus Time Table
Full Syllabus Time Table

249.5 49950% off

Do you have coupon code?

Apply