Please wait...

Weekly Test Series ची वैशिष्ट्ये  :

 • दिनांक 27 सप्टेंबर  ते 8 नोव्हेंबर पर्यंत प्रत्येक रविवारी सराव परीक्षा. ( एकूण सराव परीक्षा 07 )
 • सर्व परीक्षा राज्य लोक-सेवा आयोगाच्या धर्तीवर संपूर्ण अभ्यास-क्रमावर आधारित असतील. 
 • परीक्षा वेळ : कधीही, कालावधी  : 1 तास, प्रश्न संख्या : 100, एकूण गुण : 100
 • Weekly Test series चे वेळापत्रक : http://bit.do/PSAWTS  

सविस्तर निकाल

 • परीक्षा दिल्यानंतर लगेच निकाल जाहीर होईल. 
 • प्रत्येक प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण दिले जाईल. 
 • इतर विद्यार्थ्या सोबत संख्यात्मक / तुलनात्मक विश्लेषण. 
 • एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ आणि  सोडवण्यासाठी टॉपर ने घेतलेला वेळ याचे विश्लेषण. 

Note :

 • सर्व परीक्षा Online पद्धतीने घेतल्या जातील. ( Mobile, Android App, Laptop वर परीक्षा देऊ शकता )
 • ज्यांना Offline परीक्षा द्यायच्या आहेत त्यांना ई-मेल द्वारे प्रश्न संच पाठवले जातील. 
Package Includes

Available Test :-

1
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 1N

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
2
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 2

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
3
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 3

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
4
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 4

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
5
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 5

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
6
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 6

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
7
PSI STI ASO साप्ताहिक सराव परीक्षा क्रमांक 7

(Question: 100, Marks: 100, Time: 60 min.)
Locked
 • Study Plan And Test Schedule
  • Test Schedule
   • Weekly Test Series ( Updated )

249 

Do you have coupon code?

Apply