Please wait...

 संयुक्त पूर्व परीक्षा च्या सरावासाठी Daily Test Series  Package मध्ये आम्ही खालील Test पुरवत आहोत.

 • पाठ / घटक वर आधारित सराव परीक्षा ( एकूण परीक्षा : 50+ )
  • दिलेल्या नियोजनानुसार पाठ / घटक वर आधारित सराव परीक्षा घेतली जाईल. परीक्षेचा निकाल आणि सविस्तर विश्लेषण लगेच मिळेल. या प्रकारे दररोज प्रत्येक विषयावर 1 परीक्षा ( पाठ / घटक वर आधारित ) घेतली जाईल. 
  • पाठ / घटक वर आधारित सराव परीक्षा :- प्रश्न संख्या 50, कालावधी : 30 मिनिटे 
 • Surprise Test ( एकूण : 15 )
  • प्रत्येक आठवड्यात 2 Surprise Test घेतल्या जातील. या मध्ये त्या दिवसा पर्यंत उजळणी केलेल्या अभ्यास क्रमावर आधारित प्रश्न विचारले जातील. 
  • Surprise Test :- प्रश्न संख्या 50, कालावधी : 30 मिनिटे  
 • Weekly Revision Test ( एकूण : 07 )
  • प्रत्येक रविवारी त्या आठवड्यात उजळणी केलेल्या अभ्यास क्रमावर साप्ताहिक परीक्षा घेतली जाईल.   
  • साप्ताहिक परीक्षा :- प्रश्न संख्या 100, वेळ : 11  ते 12, कालावधी : एक तास 

Daily Test Series ची वैशिष्ट्ये  :

 • दिनांक 20 सप्टेंबर  ते 8 नोव्हेंबर पर्यंत दररोज प्रत्येक विषयावर 1 सराव परीक्षा. 
 • सर्व परीक्षा राज्य लोक-सेवा आयोगाच्या धर्तीवर संपूर्ण अभ्यास-क्रमावर आधारित असतील. 
 • परीक्षा वेळ : कधीही, प्रश्न संख्या 50, कालावधी : 30 मिनिटे
 • सविस्तर निकाल
  • परीक्षा दिल्यानंतर लगेच निकाल जाहीर होईल. 
  • प्रत्येक प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण दिले जाईल. 
  • इतर विद्यार्थ्या सोबत संख्यात्मक / तुलनात्मक विश्लेषण. 
  • एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ आणि  सोडवण्यासाठी टॉपर ने घेतलेला वेळ याचे विश्लेषण. 

Daily Test series चे वेळापत्रक : http://bit.do/StudyPlanBatch4 

Note :

 • सर्व परीक्षा Online पद्धतीने घेतल्या जातील. ( Mobile, Android App, Laptop वर परीक्षा देऊ शकता )
 • ज्यांना Offline परीक्षा द्यायच्या आहेत त्यांना ई-मेल द्वारे प्रश्न संच पाठवले जातील. 
 • सर्व परीक्षा दिलेल्या वेळापत्रक नुसार release केल्या जातील, परीक्षा Release झाल्यानंतर तुम्ही ह्या परीक्षा कितीही वेळा देऊ शकता

Package Includes

Available Test :-

1
Daily Test 1

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Attempt Now
2
Daily Test 2

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
3
Daily Test 3

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
4
Daily Test 4

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
5
Daily Test 5

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
6
Daily Test 6

(Question: 30, Marks: 30, Time: 20 min.)
Locked
7
Daily Test 8

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
8
Daily Test 9 ( Updated )

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
9
Daily Test 10 ( Updated )

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
10
Daily Test 11

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Attempt Now
11
Daily Test 12

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
12
Daily Test 13

(Question: 25, Marks: 25, Time: 20 min.)
Locked
13
Daily Test 15 ( Updated )

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
14
Daily Test 16

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
15
Daily Test 17

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
16
Daily Test 18

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
17
Daily Test 19

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked
18
Daily Test 20

(Question: 30, Marks: 30, Time: 20 min.)
Attempt Now
19
Daily Test 22

(Question: 50, Marks: 50, Time: 30 min.)
Locked

349 

Do you have coupon code?

Apply